पूस नदी ही पैनगंगा या नदीची उपनदी आहे. ही नदी वाशीम तालुक्यातील काटा येथून उगम पावून पुसद तालुक्याच्या दिशेने वाहत जाते.[१] पूसवरून पुसद हे गावाचे नाव पडले असावे. ही नदी माहूर जवळ हिवरा संगम येथे पैनगंगेला जाऊन मिळते.

{पुसनदी}
उगम काटा (वाशिम) काटेपूर्णा डोंगरदऱ्यातपहा : महाराष्ट्रातील जिल्हावार नद्या

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ प्र.रा. सावंत. पैनगंगा. मराठी विश्वकोश. १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी पाहिले.