वाशिम तालुका

(वाशीम तालुका या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वाशिम तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील वाशिम जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?वाशिम तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील वाशिम तालुका
पंचायत समिती वाशिम तालुका

तालुक्यातील गावे संपादन

आडगाव खुर्द आडगाव न काटा आडोळी आंजणखेड अणसिंग आसोळा (वाशिम) आटकळी बाभुळगाव (वाशिम) भाटुमरा भोयाटा बितोडा तेली बोरीबुद्रुक (वाशिम) बोरखेडी (वाशिम) ब्राम्हा ब्राम्हणवाडा न आसोळा चेंडकापूर (वाशिम) चिखलीबुद्रुक चिखलीखुर्द देगाव (वाशिम) देवठाणा बुद्रुक देपुळ धानोरा बुद्रुक (वाशिम) धानोरा खुर्द (वाशिम) धारागिरी धारकाटा धिल्ली धुमका दोडकी (वाशिम) दुधखेड एकंबा (वाशिम) फालेगावथेट फुलसाकरा गणेशपूर (वाशिम) घोटा (वाशिम) गिवहा (वाशिम) गोंदेगाव (वाशिम) गोन्ही हिस्सेबोरहाळा हिस्सेचिखली हिवारारोहिला इलाखी जयपूर (वाशिम) जांभरुणधर्माजी जांभरुणजहागिर जांभरुणभिते जांभरुणमहाली जांभरुणनाउजी जांभरुणपरांदे जावळा (वाशिम) जुमदा काजलांबा काकाडत कळंबामहाली कामठवाडा (वाशिम) कानडी (वाशिम) कापसी (वाशिम) कारली (वाशिम) काटा केकातुमरा खडसिंग खंडाळा खुर्द खारोळा (वाशिम) किनखेडा कोकळगाव कोंडाळामहाली कोंडाळाझामरे कृष्णा (वाशिम) कुंभारखेड मालेगाव न भाटउमरा मासळाबुद्रुक मोहजा प्र वाशिम मोहगव्हाण डाक मोहगव्हाण दुबे नागठाणा (वाशिम) निंबाळवाडी पांचाळा पांडवउमरा पांगरखेड (वाशिम) पारडीआसरा पारडी एकबुरजी पारडी ताकमोर पिंपळगाव (वाशिम) राजगाव साकरा (वाशिम) सापळी सावाळी सावंगाजहागिर सावरगाव बारदे सावरगाव जिरे सायखेडा (वाशिम) शेळगाव (वाशिम) शेळुबुद्रुक शेळुखुर्द शिरपुटी श्रीगीरी सोंडा सोनगव्हाण सोनखस (वाशिम) सोनवाळ आळिस जानुणा सोयाटा सुकाळी (वाशिम) सुपखेळ सुराळा सुरकांडी तामासी तामसाळा तांदळी बुद्रुक तांदळी शेवई तांका तोई तोंडगाव तोरनाळा (वाशिम) उकळीपेण उमराकापसे उमराळा उमरामेड उमराशामसुद्दिन विळेगाव (वाशिम) वाघजाळी (वाशिम) वाघोळीबुद्रुक वाघोळीखुर्द वाई (वाशिम) वाळकीजहागिर वाणगी वाराजहागिर वारळा झाकळवाडी झोडगा (वाशिम)

संदर्भ संपादन

  1. https://villageinfo.in/
  2. https://www.census2011.co.in/
  3. http://tourism.gov.in/
  4. https://www.incredibleindia.org/
  5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
  6. https://www.mapsofindia.com/