भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 1988-89 नुसार पाडळसिंगी येथे एक मध्ययुगीन (एकलींगेश्वर) शिवमंदिर आहे

  ?पाडळशिंगी

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ
उंची
१३.७०३ चौ. किमी
• ४६२ मी
जवळचे शहर गेवराई
जिल्हा बीड
तालुका/के गेवराई
लोकसंख्या
घनता
साक्षरता
• पुरूष
• स्त्री
२,८२२ (२०११)
• २०६/किमी
७५.८० %
• ८६.२५ %
• ६४.४९ %
भाषा मराठी
ग्रामपंचायत पाडळशिंगी
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
जनगणना कोड
आरटीओ कोड

• 431127
• +०२४४७
• ५५९२५८ (२०११)
• MH23