परतूर हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्ह्याच्या आठपैकी एक तालुका आहे.

  ?परतूर

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तालुका परतूर
पंचायत समिती परतूर
जालना जिल्ह्यातील तालुके
जालना तालुका | अंबड तालुका | भोकरदन तालुका | बदनापूर तालुका | घनसावंगी तालुका | परतूर तालुका | मंठा तालुका | जाफ्राबाद तालुका