क्रिकेट विश्वचषक, २००७ - पंच

(पंच - क्रिकेट विश्वचषक, २००७ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पंचसंपादन करा

इलाईटसंपादन करा

पंच देश
स्टीव बकनर   वेस्ट इंडीझ
अलिम दर   पाकिस्तान
असद रौफ   पाकिस्तान
मार्क बेन्सन   इंग्लंड
बिली बॉडन   न्यू झीलँड
बिली डॉक्टोरोव्ह   वेस्ट इंडीझ
डेरिल हार्पर   ऑस्ट्रेलिया
रूडी कर्टझन   दक्षिण आफ्रिका
सायमन टॉफेल   ऑस्ट्रेलिया

आंतरराष्ट्रीयसंपादन करा

पंच देश
इयान गोल्ड   इंग्लंड
ब्रायन जेर्लिंग   दक्षिण आफ्रिका
इयान हॉवेल   दक्षिण आफ्रिका
टोनी हिल   न्यू झीलँड
अशोका डी सिल्वा   श्रीलंका
पीटर पार्कर   ऑस्ट्रेलिया
स्टीव डेविस   ऑस्ट्रेलिया

सामनाधिकारीसंपादन करा

सामनाधिकारी देश
रंजन मदुगले   श्रीलंका
रोशन महानामा   श्रीलंका
ख्रिस ब्रोड   इंग्लंड
जवागल श्रीनाथ   भारत
जेफ्फ क्रो   न्यू झीलँड
एलन हस्ट   ऑस्ट्रेलिया
माइक प्रोक्टर   दक्षिण आफ्रिका

गट सामनेसंपादन करा

तारीख संघ १ संघ २ सामनाधिकारी पंच पंच ३ रा पंच ४था पंच
१३ मार्च   वेस्ट इंडीझ   पाकिस्तान ब्रोड बॉडन टौफेल जेर्लिंग गौल्ड
१४ मार्च   ऑस्ट्रेलिया   स्कॉटलंड श्रीनाथ बकनर डि सिल्वा हिल बेन्सन
१४ मार्च   कॅनडा   केन्या प्रोक्टर रौफ पार्कर डॉक्ट्रोव कोर्टझन
१५ मार्च   बर्म्युडा   श्रीलंका क्रो हार्पर होवेल दार डेविस
१५ मार्च   आयर्लंड   झिम्बाब्वे महानामा गौल्ड जेर्लिंग बॉडन टौफेल
१६ मार्च   दक्षिण आफ्रिका   नेदरलँड्स मदुगले बेन्सन हिल बकनर डि सिल्वा
१६ मार्च   इंग्लंड   न्यू झीलँड प्रोक्टर कोर्टझन रौफ पार्कर डॉक्ट्रोव
१७ मार्च   भारत   बांगलादेश हर्स्ट दार डेविस होवेल हार्पर
१७ मार्च   आयर्लंड   पाकिस्तान ब्रोड बॉडन जेर्लिंग टौफेल गौल्ड
१८ मार्च   ऑस्ट्रेलिया   नेदरलँड्स श्रीनाथ बकनर हिल डि सिल्वा बेन्सन
१८ मार्च   इंग्लंड   कॅनडा क्रो डॉक्ट्रोव पार्कर रौफ कोर्टझन
१९ मार्च   भारत   बर्म्युडा हर्स्ट दार होवेल हार्पर डेविस
१९ मार्च   वेस्ट इंडीझ   झिम्बाब्वे महानामा गौल्ड टौफेल बॉडन जेर्लिंग
२० मार्च   दक्षिण आफ्रिका   स्कॉटलंड मदुगले बेन्सन डि सिल्वा बकनर हिल
२० मार्च   न्यू झीलँड   केन्या प्रोक्टर डॉक्ट्रोव कोर्टझन पार्कर रौफ
२१ मार्च   श्रीलंका   बांगलादेश क्रो हार्पर डेविस होवेल दार
२१ मार्च   झिम्बाब्वे   पाकिस्तान ब्रोड टौफेल जेर्लिंग गौल्ड बॉडन
२२ मार्च   स्कॉटलंड   नेदरलँड्स श्रीनाथ डि सिल्वा हिल बेन्सन बकनर
२२ मार्च   न्यू झीलँड   कॅनडा प्रोक्टर डॉक्ट्रोव रौफ कोर्टझन पार्कर
२३ मार्च   भारत   श्रीलंका क्रो दार हार्पर डेविस होवेल
२३ मार्च   वेस्ट इंडीझ   आयर्लंड महानामा बॉडन गौल्ड जेर्लिंग टौफेल
२४ मार्च   दक्षिण आफ्रिका   ऑस्ट्रेलिया मदुगले बकनर बेन्सन हिल डि सिल्वा
२४ मार्च   इंग्लंड   केन्या प्रोक्टर कोर्टझन पार्कर डॉक्ट्रोव रौफ
२५ मार्च   बर्म्युडा   बांगलादेश हर्स्ट डेविस होवेल दार हार्पर

सुपर ८ सामनेसंपादन करा

तारीख संघ १ संघ २ सामनाधिकारी पंच पंच ३ रा पंच ४था पंच
२७ मार्च   वेस्ट इंडीझ   ऑस्ट्रेलिया ब्रोड रौफ दार बॉडन कोर्ट्झन
२८ मार्च   दक्षिण आफ्रिका   श्रीलंका क्रो बकनर हार्पर बेन्सन टौफेल
२९ मार्च   वेस्ट इंडीझ   न्यू झीलँड प्रोक्टर रौफ कोर्ट्झन दार बॉडन
३० मार्च   इंग्लंड   आयर्लंड मदुगले टौफेल डॉक्ट्रोव हार्पर बकनर
३१ मार्च   ऑस्ट्रेलिया   बांगलादेश ब्रोड दार बॉडन कोर्ट्झन रौफ
१ एप्रिल   वेस्ट इंडीझ   श्रीलंका क्रो बेन्सन हार्पर टौफेल बकनर
२ एप्रिल   न्यू झीलँड   बांगलादेश प्रोक्टर दार कोर्ट्झन रौफ बॉडन
३ एप्रिल   दक्षिण आफ्रिका   आयर्लंड मदुगले टौफेल हार्पर बेन्सन डॉक्ट्रोव
४ एप्रिल   इंग्लंड   श्रीलंका क्रो रौफ बॉडन कोर्ट्झन दार
७ एप्रिल   दक्षिण आफ्रिका   बांगलादेश ब्रोड बेन्सन डॉक्ट्रोव बकनर हार्पर
८ एप्रिल   ऑस्ट्रेलिया   इंग्लंड प्रोक्टर बॉडन कोर्ट्झन रौफ माल्कम
९ एप्रिल   न्यू झीलँड   आयर्लंड मदुगले बकनर टौफेल डॉक्ट्रोव डंकन
१० एप्रिल   वेस्ट इंडीझ   दक्षिण आफ्रिका ब्रोड बेन्सन हार्पर दार रौफ
११ एप्रिल   इंग्लंड   बांगलादेश क्रो बकनर टौफेल कोर्ट्झन बॉडन
१२ एप्रिल   श्रीलंका   न्यू झीलँड प्रोक्टर रौफ डॉक्ट्रोव दार बेन्सन
१३ एप्रिल   ऑस्ट्रेलिया   आयर्लंड मदुगले बॉडन कोर्ट्झन बकनर टौफेल
१४ एप्रिल   दक्षिण आफ्रिका   न्यू झीलँड ब्रोड बेन्सन हार्पर डॉक्ट्रोव रौफ
१५ एप्रिल   बांगलादेश   आयर्लंड क्रो बकनर टौफेल बॉडन कोर्ट्झन
१६ एप्रिल   ऑस्ट्रेलिया   श्रीलंका प्रोक्टर डॉक्ट्रोव दार बेन्सन हार्पर
१७ एप्रिल   इंग्लंड   दक्षिण आफ्रिका मदुगले बकनर बॉडन टौफेल कोर्ट्झन
१८ एप्रिल   आयर्लंड   श्रीलंका ब्रोड बेन्सन डॉक्ट्रोव हार्पर दार
१९ एप्रिल   वेस्ट इंडीझ   बांगलादेश क्रो बॉडन कोर्ट्झन टौफेल बकनर
२० एप्रिल   ऑस्ट्रेलिया   न्यू झीलँड प्रोक्टर रौफ दार डॉक्ट्रोव हार्पर
२१ एप्रिल   वेस्ट इंडीझ   इंग्लंड मदुगले टौफेल कोर्ट्झन बॉडन बकनर
क्रिकेट विश्वचषक, २००७ इतर माहिती

संघ  · पात्रता  · विक्रम  · पंच · सराव सामने
उपांत्य सामने  · अंतिम सामना