अँथोनी लॉइड टोनी हिल (२६ जून, १९५१ - ) हे न्यू झीलँडचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पंच आहेत.

टोनी हिल