Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

अधिक माहिती करिता ह्या लिंक वर जा https://www.marathigrammar.com/marathi-grammar-nam/ एखाद्या प्राण्याच्या,वस्तूच्या किंवा काल्पनिक गोष्टीच्या नावाला नाम असे म्हणतात.

नामाचे प्रकार :-

      १. सामान्य नाम.
      २. विशेष नाम
      ३. भाववाचक नाम

१. सामान्य नाम :-

      एकाच जातीच्या पदार्थातील समान गुणधर्मामुळे त्या वस्तूला मिळालेले नाव म्हणजे सामान्य नाम होय.
उदा० मुले, मुली, शाळा, पुस्तक, इत्यादी.

२.विशेष नाम :-

      जे नाम एकाच जातीच्या विशिष्ट व्यक्तीचा, प्राण्याचा किंवा वस्तूचा बोध करते त्या नावाला विशेष नाम असे म्हणतात.
उदा० रामदास, गंगा, यमुना, हिमाचल, इ.

३.भाववाचक नाम :-

       ज्या नामामुळे एखाद्या प्राण्यामधील किंवा पदार्थामधील गुणांचा, भावांचा अथवा धर्माचा बोध होते त्या नामाला भाववाचक नाम असे म्हणतात.
उदा० आनंद, दु:ख, इत्यादी.,ई.

हे सुद्धा पहा [शब्दांच्या जाती] [मराठी व्याकरण विषयक लेख]

[वर्ग:शब्दांच्या जाती]