नागझरी हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्ह्यातील व गेवराई तालुक्यातील गाव आहे.

 • गावाचे स्थानिक किंवा पर्यायी नाव-
  ?नागझरी

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर गेवराई
जिल्हा बीड
तालुका/के गेवराई
भाषा मराठी
ग्रामपंचायत नागझरी
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• 431127
• +०२४४७
• MH23

स्थानसंपादन करा

 • जिल्ह्यातीपासून अंतर-
 • तालुक्यापासून अंतर

गावापर्यंत कसे पोहचावेसंपादन करा

शेजारची गावेसंपादन करा

वाहतूक सुविधासंपादन करा

 • राज्य परिवहन (एस.टी.) बस-

इतिहाससंपादन करा

 • गावातील आडनाव -

गावाशेजारील वस्तीसंपादन करा

शेती विभागानिहाय गावाशेजारचे भागसंपादन करा

लोकसंख्या तपशीलसंपादन करा

या गावाची इ.स. २०११च्या जनगणनेनुसार -- कुटुंब असून लोकसंख्या -- आहे. पैकी पुरूष लोकसंख्या -- तर स्त्रीयांची संख्या -- इतकी आहे. वयोगट ० ते ६ मधील बालकांची संख्या -- असून ते एकूण लोकसंख्येच्या -- % आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -- (---%) असून त्यात --- पुरूष व -- स्त्रिया आहेत तर अनुसूचित जमातीचे -- लोक (----%) असून त्यात --- पुरूष व --- स्त्रिया आहेत.[१]

घटक एकूण पुरुष स्त्री
कुटुंब
लोकसंख्या
मुले (० ते ६ )
अनु. जाती
अनु. जमाती
साक्षरता % % %
एकूण कामगार

साक्षरतासंपादन करा

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या:
 • साक्षर पुरुष लोकसंख्या:
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या:

ग्रामपंचायतसंपादन करा

शैक्षणिक सुविधासंपादन करा

आरोग्य केंद्र सुविधासंपादन करा

 • प्राथमिक आरोग्य केंद्र —
 • प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र —
 • पशुवैद्यकिय दवाखाना —
 • अंगणवाडी —

पिण्याचे पाणीसंपादन करा

 1. सार्वजनिक विहिरी —
 2. खाजगी विहिरी —
 3. बोअर वेल —
 4. हातपंप —
 5. पाण्याची टाकी —
 6. पोस्ट —
 7. नळ सुविधा —
 8. वॉटर फिल्टर —

नद्यासंपादन करा

स्वच्छतासंपादन करा

संपर्क व दळणवळणसंपादन करा

 • जवळील प्रमुख बस स्थानक-
 • जवळील रेल्वे स्थानक-
 • जवळील विमानतळ-


बाजारसंपादन करा

बँकासंपादन करा

लोकजीवनसंपादन करा

वीजसंपादन करा

शेतीसंपादन करा

 • प्रमुख पिके -

जमिनीचा वापरसंपादन करा

या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

 • वन:
 • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन:
 • लागवडीयोग्य पडीक जमीन:
 • पिकांखालची जमीन:
 • एकूण कोरडवाहू जमीन:
 • एकूण बागायती जमीन:

धार्मिक स्थळेसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

हे ही पहासंपादन करा