नमनगन विलायती (उझबेक: Namangan viloyati) हा मध्य आशियातील उझबेकिस्तान ध्वज उझबेकिस्तान देशाचा एक प्रांत आहे. हा प्रांत सिर दर्या नदीच्या उजव्या काठावर फर्गाना दरीत असून येथील लोकसंख्या अंदाजे १९,७०,००० आहे.

उझबेकिस्तानच्या नकाशावर नमनगन विलायतीचे स्थान

नमनगन ही ह्या प्रांताची राजधानी आहे.