दिब्येंदु बरुआ (२७ ऑक्टोबर, इ.स. १९६६ - ) भारताचा बुद्धिबळ खेळाडू आहे. हा विश्वनाथन आनंद नंतरचा दुसरा भारतीय ग्रॅंडमास्टर आहे.