ग्रँडमास्टर (बुद्धिबळ)

(ग्रॅंडमास्टर (बुद्धिबळ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ग्रॅंडमास्टर ही पदवी अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धिबळ खेळाडूस दिली जाते.

आंद्रे फिलिदोर