Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

त्याग म्हणजेसंपादन करा

  • त्याग म्हणजे कर्म करताना कर्तेपणाच्या अभिमानाचा त्याग करणारा [१]

कशाचा त्यागसंपादन करा

  • वस्तु
  • भौतिक सुखांचा त्याग
  • सर्वसंगपरित्याग म्हणजे आसक्ती सुटणे
  • कायोत्सर्ग - जैन संकल्पना

हेसुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ cache of http://anusandhan.marathiwebsites.com/content/%E0%A4%A6%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5. It is a snapshot of the page as it appeared on 15 Jan 2010 12:20:05 GMT.