Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
उत्खननात सापडलेली ट्रॉयची तटबंदी

होमरच्या इलियडमध्ये वर्णन केलेले एक ऐतिहासिक ग्रीक शहर. ट्रोजन युद्ध येथे लढले गेले.

सध्या हे शहर उत्तर तुर्कस्तानात मोडते.

हे सुद्धा पहासंपादन करा