होमरच्या इलियडमध्ये वर्णन केलेले एक ऐतिहासिक ग्रीक शहर. ट्रोजन युद्ध येथे लढले गेले.

उत्खननात सापडलेली ट्रॉयची तटबंदी

सध्या हे शहर उत्तर तुर्कस्तानात मोडते.

हे सुद्धा पहासंपादन करा