ज्याँ-लुक जोसेफ मरी डेहेन (ऑगस्ट ७, इ.स. १९४०:मॉॅंतपेलिये, फ्रांस - १५ मे, २०१४) हा बेल्जियमचा राजकारणी आहे. तो बेल्जियमचा पंतप्रधान होता.

ज्यॉॅं-लुक जोसेफ मरी डेहेन