जुनेय्त चाकीर (२३ नोव्हेंबर, इ.स. १९७६:इस्तंबूल, तुर्कस्तान - ) हे एक तुर्कस्तानी युएफा इलाइट पंच आहेत.

साचा:DEFALTSORT:चाकीर, जुनेय्त