स्थापनासंपादन करा

जागतिक मराठी परिषदेची स्थापना १९८९ साली झाली.

संस्थापकसंपादन करा

भा.कृ देसाई, मनोहर जोशी, माधव गडकरी आणि शरद पवार.

उद्देशसंपादन करा

जागतिक पातळीवर मराठी भाषकांना एकत्र आणावे, मराठी भाषा व संस्कृती यांची जपणूक करून ती वृद्धिंगत करावी, उद्योगात मराठी माणसाची प्रगती होण्यासाठी त्याला उद्युक्त करावे आणि या सर्व संदर्भात विचारांची देव-घेव व्हावी या उद्देशाने जागतिक मराठी परिषदेची स्थापना झाली.

अधिवेशनेसंपादन करा

जागतिक मराठी अकादमीसंपादन करा

जागतिक मराठीपरिषदेची एक शाखा म्हणून १९९४ साली जागतिक मराठी अकादमीची स्थापना झाली. या नव्या संस्थेने २००४ सालापासून ‘शोध मराठी मनाचा’ या नावाची संमेलने घेण्यास सुरुवात केली.

हे सुद्धा पहासंपादन करा