चर्चा:भारतीय रेल्वे

Active discussions

हे पान भारतीय रेल्वे लेखासंबंधी चर्चा करण्यासाठीचे चर्चा पृष्ठ आहे.

लेखन संबंधी नीती

लेखसंपादन करा

चांगला झाला आहे हा लेख. भरपूर माहिती! पण शेवटी इंग्रजी भाग आहे तो अजून भाषांतरीत व्हायचा आहे म्हणून तसा सोडला असावा का?

हो. हळूहळू भाषांतर करीत आहे. मदतीबद्दल धन्यवाद.
अभय नातू ०३:०५, २४ ऑक्टोबर २००८ (UTC)

संदर्भसंपादन करा

Hi Sanket,
तुम्ही हा संदर्भ काढल्याचे दिसले, कशामुळे? [१]

  1. ^ Salient Features of Indian Railways. Figures as of 2002.

हा संदर्भ या लेखात २-३ ठिकाणी वापरला जात आहे
padalkar.kshitij २१:२६, ३ नोव्हेंबर २००८ (UTC)

वरील दुवा चुकून काढला गेला होता. तो परत घातला आहे. --संकेत अंधारीकर २३:०५, ३ नोव्हेंबर २००८ (UTC)

"भारतीय रेल्वे" पानाकडे परत चला.