ओनरेबल सोसायटी ऑफ ग्रेज इन (The Honourable Society of Gray's Inn) ही लंडनमधील रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या आजूबाजूच्या चार इनन्स कोर्टांपैकी एक आहे. ही एक कायद्याची शिक्षणसंस्था आहे. ते आपल्या सदस्यांना "बार" म्हणतात, व त्यांना बॅरिस्टर (वकील) म्हणून सराव करण्याची परवानगी देतात. ही शिक्षणसंस्था लंडनमधील होलबोर्न येथे वसलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेने शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या शिक्षणसंस्थेचे एक उल्लेखनीय माजी विद्यार्थी आहेत.

कोर्टाच्या चार इन्स ऑफ कोर्टचा शस्त्रांचा एकत्रित कोट. ग्रेच्या इनचे हात तळाशी-उजवीकडे आहेत.
ग्रेच्या इन मध्ये प्रवेश.

इतर वेबसाइट्स संपादन