गो-दाइगो

(गो-दैगो या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सम्राट गो-दाइगो (जपानी:後醍醐天皇; २६ नोव्हेंबर, १२८८ - १९ सप्टेंबर, १३३९) हा जपानचा ९६वा सम्राट होता.