गडिन्या

(गोटेनहाफेन, पोलंड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

गडिन्या हे पोलंडमधील एक शहर आहे. बाल्टिक समुद्रावर असलेले हे शहर पोलंडमधील प्रमुख बंदर आहे. गडान्स्क, सोपोत आणि गडिन्या ही तीन शहरे एकमेकांच्या जवळ असून एकमेकांत मिसळलेली आहेत. मार्च २०१४च्या अंदाजानुसार येथील लोकसंख्या २,४७,७९९ इतकी होती.