गी मोले

फ्रेंच राजकारणी

गी मोले (डिसेंबर ३१, इ.स. १९०५:फ्लेर्स, ओर्न, फ्रांस - ऑक्टोबर ३, इ.स. १९७५:पॅरिस, फ्रांस) हा फ्रांस] पंतप्रधान होता.

गाय मोले (१९५९)