गणित विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या व या विषयामधे संशोधन करणाऱ्या व्यक्तीला गणितज्ञ किंवा गणिती म्हणतात.

काही प्रसिद्ध गणितज्ञ संपादन