ग्योर्ग फ्रीडरिश बेर्नार्ड रीमान ऊर्फ बेर्नार्ड रीमान (जर्मन: Georg Friedrich Bernhard Riemann) (सप्टेंबर १७, १८२६ - जुलै २०, १८६६) हा जर्मन गणितज्ञ होता.

बेर्नार्ड रीमान