कोत द'ईवोआर देशाचा ध्वज हिरव्या, पांढऱ्या व केशरी रंगांच्या तीन उभ्या पट्ट्यांनी बनला आहे. हेच तीन रंग भारत, नायजरआयर्लंड ह्या देशांच्या ध्वजांमध्ये देखील वापरले गेले आहेत.

कोत द'ईवोआरचा ध्वज
कोत द'ईवोआरचा ध्वज
कोत द'ईवोआरचा ध्वज
नाव कोत द'ईवोआरचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार २:३
स्वीकार १९५९

हे सुद्धा पहा संपादन