आयर्लंडच्या प्रजासत्ताकाचा ध्वज

आयर्लंडच्या प्रजासत्ताकाचा ध्वज हिरवा, पांढरा व केशरी ह्या तीन रंगांच्या उभ्या पट्ट्यांपासून बनला आहे.

आयर्लंडच्या प्रजासत्ताकाचा ध्वज
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज
नाव आयर्लंडचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार १९१९

रंग संपादन

Scheme Green White Orange
Pantone 347 Safe 151


टीपा संपादन