नटवर सिंग

भारतीय राजकारणी
(के. नटवर सिंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)