कब्बाला

जु धर्मातील तोराह ला मानणारा एक पंथ
ह्या लेखातील / विभागातील सध्याचा मजकूर इतर भाषा ते मराठी विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मशीन ट्रान्सलेशन वापरून, [[]] भाषेतून मराठी भाषेत अंशत: अनुवादित केला गेला आहे / अथवा तसा कयास आहे. (ही सूचना/खूणपताका/टॅग लावताना, सहसा, सदर कयासासंबंधित मजकुरातील मराठी व्याकरणाच्या तफावतीवरून केले जातात). मशीन ट्रान्सलेशनने मिळालेल्या अनुवादातील केवळ पूर्णतः व्यवस्थित अनुवादित वाक्ये तेवढीच घेण्याचा प्रयत्न केला आहे (करावा). आपल्याला आढळलेल्या त्रुटी येथे नोंदवाव्यात. लेखाच्या इतिहासातील फरक अभ्यासून भाषांतरास उपयोगी आणि अद्ययावत करण्यास मदत हवी आहे. (पहा: मशीन ट्रान्सलेशन/नीती काय आहे?)
हेसुद्धा करा : विकिकरण, शुद्धलेखन सुधारणा, शब्द तपास : ऑनलाईन शब्दकोश, अन्य साहाय्य: भाषांतर प्रकल्प.

Kabbalah (קבלה) आहे एक यहूदी गूढच्या en:Torah. जादू पहिल्या शतकात रब्बी en:Simeon bar Yochai मध्ये सुरू. तो 13 व्या शतकात चालू स्पेन रब्बी करून en:Moses de León. विचारांच्या आणि कल्पकता पलीकडे काहीतरी अजूनही कसे पाहिले आणि वाटले जाऊ शकतात ते स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते. en:Kabbalah यहूदी आध्यात्मिक जीवन महान प्रभाव आहे. विविध अध्यात्मिक हालचाली आधारित आहे.

Kabbalistic Tree of Life (Sephiroth).svg

बाह्य दुवेसंपादन करा

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत