कणकवली तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे संपादन

 1. आनंदनगर
 2. आसलडे
 3. आशिये
 4. औंदुंबरनगर
 5. आवळेश्वर
 6. आयनाळ
 7. बंदरगाव
 8. बावशी
 9. बेळणे खुर्द
 10. बेर्ले
 11. भैरवगाव
 12. भामी
 13. भिरावंडे
 14. बिडवाडी
 15. बोरडवे
 16. ब्रह्मनगरी
 17. चिंचवळी
 18. दाबगाव
 19. दक्षिण बाजारपेठ
 20. डमरे
 21. दारिस्ते
 22. दारूम
 23. धारेश्वर
 24. दिगावळे
 25. गांधीनगर (कणकवली)
 26. गांगेश्वर
 27. घोणसरी
 28. हळवळ
 29. हरकुळ बुद्रुक
 30. हरकुळ खुर्द
 31. हुमरट
 32. हुंबर्णे
 33. जांभळगाव
 34. जांभळनगर
 35. जानवली (कणकवली)
 36. काजिर्डे
 37. कळसुली
 38. कळमठ
 39. करंजे (कणकवली)
 40. करूळ
 41. कासराळ
 42. कासर्डे
 43. कासवण
 44. खारेपाटण (कणकवली)
 45. कोळोशी
 46. कोंड्ये (कणकवली)
 47. कुंभवडे (कणकवली)
 48. कुरंगावणे
 49. लिंगेश्वर
 50. लिंगेश्वर नगर
 51. लोरे
 52. माईण
 53. मठ खुर्द (कणकवली)
 54. नडगिवे
 55. नागावे (कणकवली)
 56. नागसावंतवाडी
 57. नांदगाव (कणकवली)
 58. नरडवे
 59. नाटळ
 60. नवानगर (कणकवली)
 61. नवीन कुर्ली
 62. नेहरू नगर
 63. ओसरगाव
 64. ओटव
 65. ओझराम
 66. फणसनगर
 67. फोंडाघाट
 68. पिंपळेश्वर नगर
 69. पिंपळगाव (कणकवली)
 70. पिसे कामटे
 71. पियाळी
 72. राजनगर
 73. रामेश्वरनगर
 74. रांजणगाव (कणकवली)
 75. साकेडी
 76. साळिस्ते
 77. संभाजीनगर (कणकवली)
 78. सांगवे (कणकवली)
 79. सात्रळ
 80. सावडव (कणकवली)
 81. शास्त्रीनगर
 82. शेरपे
 83. शिडवणे
 84. शिरवळ (कणकवली)
 85. शिवाजीनगर (कणकवली)
 86. शिवाजीपेठ
 87. शिवडव
 88. श्रीनगर (कणकवली)
 89. सुभाष नगर
 90. तळवडे (कणकवली)
 91. तरंडळे
 92. तरेळे
 93. तिवरे (कणकवली)
 94. तोंडवली
 95. उल्हासनगर (कणकवली)
 96. उपनगर
 97. उत्तमनगर
 98. उत्तर बाजारपेठ
 99. उत्तरगावठाण
 100. वरवडे
 101. वागडे
 102. वाघेरी (कणकवली)
 103. वाइंगणी
 104. वारगाव
 105. येवतेश्वरगाव

संदर्भ संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुके
सावंतवाडी तालुका | कणकवली तालुका | कुडाळ तालुका | देवगड तालुका | दोडामार्ग तालुका | मालवण तालुका | वेंगुर्ला तालुका | वैभववाडी तालुका