एर्नाकुलम

भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर.

अर्नाकुलम भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे. ते आणि कोचीन ही जोडशहरे आहेत.