एरट्रान एरवेझ

(एरट्रान एरलाइन्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

एअरट्रान एअरवेज तथा एरट्रान ही अमेरिकेतील विमानवाहतूक कंपनी आहे. सप्टेंबर २०१० मध्ये साउथवेस्ट एरलाइन्सने ही कंपनी विकत घेण्याचे जाहीर केले.

याची स्थापना १९९३मध्ये झाली होती.