उतावळी नदी

(उतवळी नदी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

उतावळी नदी ही विदर्भातील बुलढाणा या जिल्ह्यांतून वाहते.

उतावळी नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश बुलढाणा जिल्हा , महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते पूर्णा नदी