आईसलॅंडिक ही प्रामुख्याने आइसलॅंड ह्या देशात वापरली जाणारी एक उत्तर जर्मॅनिक भाषा आहे.

आईसलॅंडिक
íslenska
स्थानिक वापर आइसलँड ध्वज आइसलँड
डेन्मार्क ध्वज डेन्मार्क
लोकसंख्या ३.२ लाख
भाषाकुळ
इंडो-युरोपीय
लिपी लॅटिन
अधिकृत दर्जा
प्रशासकीय वापर आइसलँड ध्वज आइसलँड
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ is
ISO ६३९-२ ice
ISO ६३९-३ isl[मृत दुवा]

संदर्भ संपादन करा

हे पण पहा संपादन करा