आल्फोन्सो दुसरा

अरागॉनचा राजा

आल्फोन्सो दुसरा तथा आल्फोन्सो द'अरागोन (नोव्हेंबर ४, इ.स. १४४८ - डिसेंबर १८, इ.स. १४९५) हा जानेवारी २५, इ.स. १४९४ ते मृत्युपर्यंत नेपल्सचा राजा होता.

हा फर्डिनांड पहिला व त्याची प्रथम पत्नी, क्लेरमोंटची इसाबेल यांचा मुलगा होता.

आल्फोन्सो राजा झालेला कळल्यावर फ्रांसचा राजा चार्ल्स आठवा याला इटली काबीज करायची संधी दिसली व त्याने सप्टेंबर इ.स. १४९४मध्ये चढाई केली आणि नेपल्सच्या जवळ येउन ठेपला. हे पाहून घाबरलेल्या आल्फोन्सोने पदत्याग केला व आपला मुलगा, फर्डिनांड याला राजा केले व स्वतः संन्यास घेतला.

यानंतर वर्षभरात तो मृत्यु पावला.