आल्पेस मारिटिमाय

रोमन साम्राज्याचा एक प्रांत

आल्पेस मारिटिमाय (लॅटिन: Alpes Maritimae) हा रोमन साम्राज्याचा एक प्रांत होता. फ्रान्सइटली यांच्यामधील आल्प्स पर्वतरांगांमधील तीन लहान प्रांतांपैकी हा एक प्रांत होता.

इ.स. १२५ च्या वेळचा आल्पेस मारिटिमाय प्रांत