आर्वी तालुका

महाराष्ट्रातील शहर, भारत
(आर्वी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

आर्वी हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?आर्वी

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
Map

२०° ३५′ २४″ N, ७९° ०८′ २४″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ
उंची

• ८२८ मी
प्रांत आर्वी
लोकसंख्या
साक्षरता
• पुरूष
• स्त्री
१,४३,३२१ (2001)
९९,०१० %
• ५५,८९८ %
• ४३,०२१ %
भाषा मराठी
विधानसभा सदस्य दादारावजी केचे
तहसील आर्वी
पंचायत समिती आर्वी
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• 442201
• +०७१५७
• MH-32

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आडेगाव (आर्वी)
 2. आगापूर (आर्वी)
 3. आहिरवाडा
 4. अहमदाबाद (आर्वी)
 5. अहमदनगर (आर्वी)
 6. आजणगाव
 7. आजदापूर
 8. अलीपूर (आर्वी)
 9. आंबापूर
 10. आंबाझरी
 11. अंबिकापूर (आर्वी)
 12. अंतरडोह
 13. आष्टा (आर्वी)
 14. बाबापूर (आर्वी)
 15. बहादरपूर (आर्वी)
 16. बाजारवाडा
 17. बाळाईमाजरा
 18. बारहासोनेगाव
 19. बेधोणा
 20. बेल्हारा
 21. बेनोडा
 22. भादोड
 23. भाईपूर
 24. बिडनागझरी
 25. बोडाड
 26. बोडळा
 27. बोरगाव (आर्वी)
 28. बोरी (आर्वी)
 29. बोरखेडी (आर्वी)
 30. बोथाळी
 31. बोथाळीहेती
 32. ब्राह्मणवाडा (आर्वी)
 33. चांदणी
 34. चिंचाटणा
 35. चिंचोळी (आर्वी)
 36. चोंढी बहादरपूर
 37. चोरआंबा
 38. दहेगाव (आर्वी)
 39. दहेगावमुस्तफा
 40. दह्यापूर
 41. दर्यापूर (आर्वी)
 42. दत्तपूर (आर्वी)
 43. दौलतपूर (आर्वी)
 44. देऊरवाडा (आर्वी)
 45. देव्हाडा
 46. धानोडी (आर्वी)
 47. धानोडीखुर्द
 48. दिघी (आर्वी)
 49. डोंगरगाव (आर्वी)
 50. दुधबारडी
 51. एकलारा (आर्वी)
 52. गंगापूर (आर्वी)
 53. गौरखेडा
 54. गव्हाणखेडी
 55. गाझीपूर (आर्वी)
 56. गोईवाडा
 57. गुमगाव
 58. हैबतपूर (आर्वी)
 59. हमदापूर
 60. हराशी

हरदोळी हरीसवाडा हशीमपूर हातळा (आर्वी) हिवारा (आर्वी) हिवारातंडा हिवरा हुसेनपूर इरगव्हाण इसाकपूर इस्माईलपूर (आर्वी) इथळापूर जळगाव (आर्वी) जमालपूर जांब (आर्वी) जामखुटा जामनेर (आर्वी) जामठी (आर्वी) जिवापूर कचनूर काकडदरा (आर्वी) कांचनपूर करमाबाद कासरखेडा काशिमपूर कवाडी खडकी (आर्वी) खैरी (आर्वी) खाणापूर खाणवाडी खापरी (आर्वी) खारंगणा खराशी खुबगाव किन्हाळा (आर्वी) कृष्णापूर (आर्वी) लाडेगाव (आर्वी) लाडनापूर लाहादेवी लक्ष्मीपूर मादणा महाकाली महमदपूर (आर्वी) महिमापूर माईवाडी मालतपूर मालेगावकाली मालेगावठेका मांडळा माणेरी माणकापूर (आर्वी) मानुळापूर मारदा मातोडा मिरापूर (आर्वी) मिर्झापूर (आर्वी) मोरंगणा मुबारकपूर (आर्वी) मुधापूर (आर्वी) मुंढआर्वी मुंढमायवाडी मुर्तिजापूर (आर्वी) नबाबपूर नागापूर (आर्वी) नागाझारी नांदोरा नंदपूर नान्ही नाटाळा नवाबपूर नेरी निजामपूर (आर्वी) निंबोळी पाचेगाव (आर्वी) पाचोड पांजरा पांजराबोथाळी पानवाडी पारगोठण पारसोडी (आर्वी) पारतोडा पाटण (आर्वी) पिंपळगाव (आर्वी) पिंपळखुटा (आर्वी) पिपरी रहिमाबाद राजणी (आर्वी) राजापूर (आर्वी) रामपूर (आर्वी) रसुळाबाद रत्नापूर (आर्वी) रेणकापूर (आर्वी) रेवटी रोहाणा ( आर्वी) रोशनपूर रुद्रपूर (आर्वी) साहेब दौलतपूर साहेळी साईखेडा साळदरा सालफळहेती सारंगपुरी सर्कसपूर सावळापूर (आर्वी) सावड (आर्वी) सावंगी (आर्वी) सावरखेडा शहाबाजपूर शहामहमदपूर शहापूर (आर्वी) शिरपूर (आर्वी) सिंगोणा सिरडा सिरपूर सोरटा सुकळी (आर्वी) ताकरखेडा टाकळी (आर्वी) तळेगाव (आर्वी)

 1. तारोडा (आर्वी)
 2. टेंभारी (आर्वी)
 3. थार
 4. ठेका आंबाझारी
 5. ठेका सारंगपुरी
 6. ठेका सावड
 7. तिटोणा
 8. टोकीवाडा
 9. टोणा
 10. तुळजापूर (आर्वी)
 11. उमरडा (आर्वी)
 12. उमारी (आर्वी)
 13. विरूळ (आर्वी)
 14. विटपूर
 15. वडाळा (आर्वी)
 16. वडगाव (आर्वी)
 17. वाधोणा (आर्वी)
 18. वागडा
 19. वाई (आर्वी)
 20. वालीपूर
 21. वानरकुंड
 22. वर्धा
 23. वाथोडा (आर्वी)
 24. येरझाड

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
वर्धा जिल्ह्यातील तालुके
आर्वी तालुका | आष्टी तालुका | सेलू तालुका | समुद्रपूर तालुका | कारंजा घाडगे तालुका | देवळी तालुका | वर्धा तालुका | हिंगणघाट तालुका