इस्लेन्स्का भाषा

(आईसलँडिक भाषा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

आईसलॅंडिक ही प्रामुख्याने आइसलॅंड ह्या देशात वापरली जाणारी एक उत्तर जर्मॅनिक भाषा आहे.

आईसलॅंडिक
íslenska
स्थानिक वापर आइसलँड ध्वज आइसलँड
डेन्मार्क ध्वज डेन्मार्क
लोकसंख्या ३.२ लाख
भाषाकुळ
इंडो-युरोपीय
लिपी लॅटिन
अधिकृत दर्जा
प्रशासकीय वापर आइसलँड ध्वज आइसलँड
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ is
ISO ६३९-२ ice
ISO ६३९-३ isl[मृत दुवा]

संदर्भसंपादन करा

हे पण पहासंपादन करा