अनित्य (संस्कृत) किंवा अनिच्च (पाली) म्हणजे जे कायम टिकत नाही असे काहीही. ज्याचा काही काळानंतर अंत होणार आहे. यास अनिच्च असेही म्हणतात.[१] बौद्ध धर्माच्या मधील आवश्यक शिकवणींपैकी एक आणि अस्तित्वचे तीन संकेत याचा एक भाग आहे.[२][३][४] या शिकवनुकीचा असाही दावा आहे की सर्व स्थितीत अपवाद नसलेल्या संकल्पना म्हणजेच "क्षणिक, आणि अदृश्य [२] सर्व अनित्य वस्तू जी जैविक असो कि भौतिक वस्तू, जिच्यात सतत बदल होत असतो आणि आणि त्यांचा प्रवास हा नाशाकडे होत असतो. अर्थात त्या अनित्य आहेत.[२][५]

उदा. सत्ता, संपत्ती, पैसा, शस्त्र, तारुण्य इ.

संदर्भ आणि नोंदी संपादन

  1. ^ (Pāli: अनिच्चा anicca; Sanskrit: अनित्य anitya; Tibetan: མི་རྟག་པ་ mi rtag pa; Chinese: wúcháng; Japanese: 無常 mujō; Korean: 무상 musang; Thai: อนิจจัง anitchang; Vietnamese: vô thường; from Pali "aniccaŋ")
  2. ^ a b c Thomas William Rhys Davids; William Stede (1921). Pali-English Dictionary. Motilal Banarsidass. pp. 355, Article on Nicca. ISBN 978-81-208-1144-7.
  3. ^ Richard Gombrich (2006). Theravada Buddhism. Routledge. p. 47. ISBN 978-1-134-90352-8., Quote: "All phenomenal existence [in Buddhism] is said to have three interlocking characteristics: impermanence, suffering and lack of soul or essence."
  4. ^ Robert E. Buswell Jr.; Donald S. Lopez Jr. (2013). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. pp. 42–43, 47, 581. ISBN 978-1-4008-4805-8.
  5. ^ Robert E. Buswell Jr.; Donald S. Lopez Jr. (2013). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. pp. 47–48, Article on Anitya. ISBN 978-1-4008-4805-8.

वर्ग:बौद्ध धर्म