शस्त्र (इंग्लिश; weapon, वेपन ;) हे शारीरिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवू शकेल असे साधन आहे. मानवी इतिहासात शस्त्राचा वापर सर्व प्रथम शिकार करण्यासाठी झाला. वारंवार वापराने यात मानवाने कौशल्य मिळवले. पुढे याचा वापर युद्ध आणि गुन्हेगारी यातही होऊ लागला.

कुऱ्हाड तसेच धार लावता येतील अशी पुरातन शस

प्रकार

संपादन

शस्त्रांचे विविध प्रकार आहेत. जसे एकावेळी एक चालवता येईल असे शस्त्र जसे की तलवार. तसेच एकावेळी अनेक डागता येतील अशी क्षेपणास्त्रे हे सुद्धा शस्त्रांचे रूप आहे. नवनवीन शस्त्रांमध्ये विषाणू संसर्गाने हानी पोहचवतात. तसेच अणू अस्त्रे ही प्रचंड विध्वंस क्षणात घडवू शकतात.

सेना

शूल एकेरी ढाल______ शूल दुहेरी कट्यार______ दुशूल ढाल______ त्रिशूल खंजीर______ परशभाला_____ एकपाती परश ढाल______ द्विहस्तपरश______ हस्तभाला________ वृत्तकट्यार_______ चक्र______ दोन आखूड तलवार_______ लांब तलवार ढाल______ दोन कट्यारी_______ साखळी गदा______ गदा_______ हातोडा________ विळा ढाल_______ दोन हरिण शिंग_______ हलभाला________ दोन दांडपट्टा_______ तलवार परश______ रूद्र तलवार______ वज्रमुठ______ बंदीगार_____ चक्रपरश_____ दोन धारदार ढाल_____ लांब ढाल______ चंद्र तलवार_____ लाठीमार_______ लाठीकंपन सेना______ दोन खंजिरी_______ साखळी विळा______ निशस्त्र योद्धा_____ थल धनु______ अश्व धनु_____ गज धनु_____ रथ धनु_____ अग्नि धनु_____ वृक्ष धनु_______ जल धनु______ पक्षी धनू______ लक्ष्य धनु______ दगडगोटे मारण सेना________ भालेमारी रथ______ स्थल आग______ जल आग______ पक्षी आग_______ पक्षीदल तलवार_____ दुधारी परश पक्षी_______ साखळी चक्र_______


पाणीपुरवठा------ लाकूडतोड्या----- स्वयंपाकी----- व्यापारी----- शेतकरी----- चांभार----- लोहार---- सुतार------ न्हावी------ पुजारी--&-- वरात----- परीठ----- शिंपी----- वैद्य----- गुरुशिष्य------- रहाट विहीर----- तुतारी----- गवंडी--&- दळण दळणे---- उखळ------ भाकरी घेऊन जाणारी स्त्री------ कापणी स्त्री-------

मध्ययुगीन शस्त्रे

संपादन

आधुनिक शस्त्रे

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन
 
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत