बंदूक (इंग्लिश: Gun, गन ;) हे स्फोटक दारू वापरून गोळी डागणारे शस्त्र आहे. बंदुकांचे खूप प्रकार आहेत आणि वेगवेगळे देश त्यांची वेगवेगळी व्याख्या करतात.

रिवॉल्वर गन, किंवा पिस्तुल
भारतीय पिस्तुल
भारतीय पिस्तुल उघडलेल्या स्वरूपात आत गोळ्या दिसत आहेत.तिरपी मुद्राक्षरे