Rajasthan logo.jpg

अजमेर विभाग राजस्थानातील सात प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

जिल्हेसंपादन करा

या विभागात हे जिल्हे येतात.

मुख्यालयसंपादन करा

या विभागाचे मुख्यालय अजमेर येथे आहे.

संदर्भसंपादन करा