मुख्य मेनू उघडा
अँटिल्स

अँटिल्स हा कॅरिबियन समुद्रातील अनेक बेटांचा एक समूह आहे. कॅरिबियन प्रदेशाचा बराचसा भाग अँटिल्स द्वीपसमूहानेच तयार झाला आहे. अँटिल्स द्वीपांचे ग्रेटर अँटिल्स (मोठी बेटे)लेसर अँटिल्स (छोटी बेटे) ह्या दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे.

ग्रेटर अँटिल्ससंपादन करा

लेसर अँटिल्ससंपादन करा