२००५ बहरैन ग्रांप्री


२००५ बहरैन ग्रांप्री फॉर्म्युला वन हंगामातील मोटर शर्यत होती.

बहरैन बहरैन ग्रांप्री

साखिरमधील बहरैन सर्किट
[[]], इ.स.
शर्यत.
अधिकृत नाव गल्फ एर बहरैन ग्रांप्री
शर्यतीचे_ठिकाण बहरैन इंटरनॅशनल सर्किट
साखिर, बहरैन
सर्किटचे प्रकार व अंतर कायमची शर्यतीची सोय,
५.४१२ कि.मी. (३.३७ मैल)
एकुण फेर्‍या, अंतर ५७ फेर्‍या, ३०८.२३८ कि.मी. (१९१.५३० मैल)
पोल
जलद फेरी
विजेते
बहरैन ग्रांप्री