१९९९ फ्रेंच ग्रांप्री

१९९९ फ्रेंच ग्रांप्री २७ जून, १९९९ रोजी भरलेली फॉर्म्युला वन कार शर्यत होती.