१९९९ फ्रेंच ओपन  
वर्ष:   ९८वी
फ्रेंच ओपन (टेनिस)
< १९९८ २००० >
१९९९ मधील ग्रँड स्लॅम स्पर्धा
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रे फ्रान्स फ्रेंच युनायटेड किंग्डम विंब अमेरिका यू.एस.