१९९८ ऑस्ट्रेलियन ओपन

१९९८ ऑस्ट्रेलियन ओपन  
वर्ष:   ८६वी
ऑस्ट्रेलियन ओपन (टेनिस)
< १९९७ १९९९ >
१९९८ मधील ग्रँड स्लॅम स्पर्धा
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रे फ्रान्स फ्रेंच युनायटेड किंग्डम विंब अमेरिका यू.एस.