१९८५ फ्रेंच ओपन  
वर्ष:   ८४वी
फ्रेंच ओपन (टेनिस)
< १९८४ १९८६ >
१९८५ मधील ग्रँड स्लॅम स्पर्धा
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रे फ्रान्स फ्रेंच युनायटेड किंग्डम विंब अमेरिका यू.एस.