हॉर्स्ट लुडविग श्ट्यॉर्मर

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

हॉर्स्ट लुडविग श्ट्यॉर्मर हे शास्त्रज्ञ आहेत.

हॉर्स्ट लुडविग श्ट्यॉर्मर

हॉर्स्ट लुडविग श्ट्यॉर्मर
पूर्ण नावहॉर्स्ट लुडविग श्ट्यॉर्मर
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

संशोधन

संपादन

पुरस्कार

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन