हेन्री फोर्ड

हेन्री फोर्ड (जुलै ३०,१८६३ - एप्रिल ७, १९४७) हे फोर्ड मोटर कंपनीचे संस्थापक होते.