हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज

(हॅरी पॉटर ॲन्ड द डेथली हॅलोज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज हे हॅरी पॉटर शृंखलेमधील सातवे व शेवटचे पुस्तक आहे. हे पुस्तक २१ जुलै २००७ रोजी प्रकाशित झाले. ह्या पुस्तकासोबत हॅरी पॉटर शृंखला समाप्त झाल्याचे लेखिका जे.के. रोलिंग ह्यांनी जाहीर केले. ह्या पुस्तकाच्या शेवटी हॅरी पॉटर व त्याचे साथी लॉर्ड व्होल्डेमॉर्ट व इतर दुष्ट जादूगारांचा पराभव करतात. हॅरीशी लढाई करत असताना स्वतः सोडलेला शाप उलटून व्होल्डेमॉर्ट नष्ट होतो.

हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज

चित्रिकरणादरम्यानचे दृश्य
लेखक जे.के. रोलिंग
भाषा इंग्लिश
साहित्य प्रकार साहसी कादंबरी
प्रकाशन संस्था ब्लूमस्बरी (युके)
स्कॉलॅस्टिक (युएस)
रेनकोस्ट (कॅनडा)
पृष्ठसंख्या ७५९

हॅरी पॉटर शृंखलेतील इतर पुस्तके

संपादन
 1. हॅरी पॉटर अँब द सॉर्सरस स्टोन
 2. हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स
 3. हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ अझकाबान
 4. हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 5. हॅरी पॉटर अँड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स
 6. हॅरी पॉटर अँड द हाफ ब्लड प्रिन्स

हॅरी पॉटर शृंखलेवर आधारीत चित्रपट

संपादन
 1. हॅरी पॉटर अँड द सॉर्सरस स्टोन
 2. हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स
 3. हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ अझकाबान
 4. हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर
 5. हॅरी पॉटर अँड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स
 6. हॅरी पॉटर अँड द हाफ ब्लड प्रिन्स
 7. हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज - भाग १
 8. हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज - भाग २