हिब्रू विद्यापीठ, जेरुसलेम

गुणक: 31°46′33″N 35°12′00″E / 31.77583°N 35.20000°E / 31.77583; 35.20000

जेरुसलेम येथील हिब्रू विद्यापीठ इस्राएल राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे. हे यरुशलेम मध्ये स्थित आहे. तीन कँपस इस्राएल उघडण्यासाठी पहिल्या विद्यापीठ होते.

ह्या लेखातील / विभागातील सध्याचा मजकूर इतरभाषा ते मराठी मशिन ट्रांसलेशन वापरून, [[]] भाषेतून मराठी भाषेत अंशत: अनुवादित केला गेला आहे / अथवा तसा कयास आहे. (ही सूचना/खूणपताका/टॅग लावताना, सहसा, सदर कयास संबंधीत मजकुरातील मराठी व्याकरणाच्या तफावतीवरून केले जातात). मशिन ट्रांसलेशनने मिळालेल्या अनुवादातील केवळ पूर्णतः व्यवस्थीत अनुवादीत वाक्ये तेवढीच घेण्याचा प्रयत्न केला आहे (करावा). आपल्याला आढळलेल्या त्रुटी येथे नोंदवाव्यात. लेखाच्या इतिहासातील फरक अभ्यासून भाषांतरास उपयोगी आणि अद्ययावत करण्यास मदत हवी आहे. (पहा: मशिन ट्रान्सलेशन/निती काय आहे?)
हे सुद्धा करा: विकिकरण,शुद्धलेखन सुधारणा, शब्द तपासःऑनलाईन शब्दकोश, अन्य सहाय्य: भाषांतर प्रकल्प.

बाह्य दुवेसंपादन करा


श्रेणी:विश्वविद्यालयहरू